Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na realizację rzeźby „Ławeczki księżnej Izabeli Czartoryskiej”…

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na realizację rzeźby „Ławeczki księżnej Izabeli Czartoryskiej”…

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił wydania pozwolenia na realizację rzeźby „Ławeczki księżnej Izabeli Czartoryskiej” na Skwerze Niepodległości. Sam pomysł „Ławeczki…” został zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego, a projekt, z którym Zarząd Dróg Miejskich wystąpił o zgodę na realizację do konserwatora zabytków był wyłoniony w ramach konsultacji społecznych.Decyzja konserwatora w sprawie „Ławeczki na Skwerze Niepodległości z…

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku,…

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY W początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, jak każdego roku, policjanci ruchu drogowego prowadzić będą wzmożone działania kontrolno-prewencyjne wspierane działaniami profilaktycznymi. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego…