️Poniszczone ławki i wiaty przystankowe, wyrwane znaki drogowe,, połamane nowe nasadzenia w pasach drogowych.…

️Poniszczone ławki i wiaty przystankowe, wyrwane znaki drogowe,, połamane nowe nasadzenia w pasach drogowych.…

⚠️Poniszczone ławki i wiaty przystankowe, wyrwane znaki drogowe,, połamane nowe nasadzenia w pasach drogowych. To tylko niektóre z aktów wandalizmu z jakimi mamy do czynienia w naszym mieście. Do ostatnich należą poidełka miejskie i niedawno ustawiona na Placu Chopina ławka solarna.

❗️Apelujemy do Państwa, nie bądźcie obojętni na niszczenie naszego wspólnego mienia. To mieszkańcy miasta ze swoich podatków pokrywają koszty naprawy zdewastowanych urządzeń i mebli miejskich. Środki, które powinny być przeznaczone na utrzymanie bieżące, zasilają naprawę, serwis i wymianę zniszczonych urządzeń na nowe.

🔺Jeśli jesteście Państwo świadkami aktów wandalizmu, prosimy o natychmiastową reakcję, która może przyspieszyć interwencję i ułatwić służbom ujęcie sprawcy.

Telefony alarmowe:
STRAŻ MIEJSKA, tel. 986
POLICJA, tel. 112
DYŻURNY POLICJI, tel. 81 889 02 90

Zgodnie z Kodeksem Karnym i Kodeksem Wykroczeń akty wandalizmu i niszczenia mienia podlegają surowym karom.


Źródło https://www.facebook.com/398380383557731/posts/2429875983741484

3 thoughts on “️Poniszczone ławki i wiaty przystankowe, wyrwane znaki drogowe,, połamane nowe nasadzenia w pasach drogowych.…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *