26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się IX sesja Rady Miasta…

26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się IX sesja Rady Miasta…

👉 26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się IX sesja Rady Miasta Puławy. W programie sesji znalazły się cztery ważne punkty:
🔹 rozpatrzenie Raportu o stanie Miasta Puławy za rok 2018, składający się z zaprezentowania opinii komisji Rady Miasta, wystąpienia Prezydenta Miasta Puławy oraz debaty nad Raportem o Stanie Miasta Puławy,
🔹 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Puławy wotum zaufania,
🔹 podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Puławy z wykonania budżetu za 2018 r.
🔹 podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Puławy z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

💐Po zakończeniu debaty nad raportem udzielono Prezydentowi wotum zaufania, a następnie zostało udzielone Prezydentowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.


Źródło https://www.facebook.com/398380383557731/posts/2467500556645693

3 thoughts on “26 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się IX sesja Rady Miasta…”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *