Dobra wiadomość nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6, ale także wszystkich mieszkańców!…

Dobra wiadomość nie tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6, ale także wszystkich mieszkańców!😃

👉 Został ogłoszony przetarg na „Budowę boisk wielofunkcyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy SP Nr 6 w Puławach”. W ramach projektu przy szkole powstanie m.in.:

⚽️🥅 boisko zewnętrzne do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej z trzytorową bieżnią okólną o nawierzchni poliuretanowej zakończoną zeskocznią do skoku w dal,
🏀 boisko wielofunkcyjne składające się z dwóch boisk do koszykówki oraz boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej,
🏐boisko do siatkówki, rzutnię do pchnięcia kulą.

📍Zagospodarowany zostanie także teren wokół boiska. Obiekt oprócz pełnienia funkcji boisk przyszkolnych niezbędnych do realizacji m.in. zajęć wychowania fizycznego będzie również dostępny dla wszystkich mieszkańców.
🔹Jeżeli postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte w zakładanym terminie prace powinny rozpocząć się już na początku lipca.
☑️Budowa boisk będzie realizowana w ramach projektu pt. „Odnowa funkcjonalna podobszarów rewitalizacji w Puławach służąca zwiększeniu aktywności różnych grup mieszkańców oraz poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności terenów publicznych”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji⤵️

Nowy kompleks boisk przy SP Nr 6

Źródło https://www.facebook.com/398380383557731/posts/2401100886618994

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *