Komunikat Prezydenta Miasta Puławy: Szanowni Państwo informuję, że stan wody rzeki Wisły w Puławach…

Komunikat Prezydenta Miasta Puławy:

Szanowni Państwo informuję, że stan wody rzeki Wisły w Puławach w chwili obecnej jest wysoki. Kulminacja fali powodziowej prognozowana jest na dzień 27 maja 2019 r. przy poziomie 645 cm.
W obliczu takich prognoz i obecnego stanu (597 cm) ponownie proszę mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności, całkowite ograniczenie przebywania na terenach zagrożonych powodzią, bezwzględne opuszczenie wału i urządzeń wodnych oraz niekorzystanie ze ścieżki rowerowej wzdłuż wału, która w trakcie zagrożenia powodziowego stanowi drogę technologiczną dla służb ratowniczych.
O zmieniającej się sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informować.

🔹Drodzy Państwo przypominamy, że w Puławach obowiązuje obecnie alarm przeciwpowodziowy.
Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb ratowniczych.

Źródło https://www.facebook.com/398380383557731/posts/2411159082279841

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *